Langtur søndager

I sommerhalvåret prøver vi å få til en felles rolig “langtur” hver søndag. Sjekk på Faceboookgruppa vår, men er som regel oppmøte  kl. 9:30 på Tau. Turen går da ofte innover mot Årdal i relativt flatt terreng, men kan variere etter ønske fra deltakere.

Bakkeintervaller onsdager

Vi forsøker å ha mer eller mindre faste treninger med bakkeintervaller onsdager, med oppmøte i busslommen ved Comrod/rundkjøringen kl18. Vi kjører oppover Tjøstheimlia (alternativt Hellandsheivegen lenger borte) x antall ganger og møtes i bunn mellom hver gang, så ingen blir frakjørt uansett nivå.

Annonseres som regel på Facebook, så følg med der, eventuelt spør selv ved manglende aktivitet.