Oppdatering 2021:
Angående sesongstart barne/ungdomstrening: Trinn 1 av Dalen stisenter begynner å nærme seg ferdig, men for å komme helt i mål, ser vi at det vil være behov for en del dugnadsarbeid. Dette betyr at vi trenere vil bli “låst” opp til dugnad, frem til påske, og at vi derfor ser oss nødt til å utsette oppstart av trening til etter påske. Det positive med dette, er at vi forhåpentligvis kan benytte oss av nye stier når vi starter opp. ? – Bjørnar Barka

Følg med på Facebook for å se når vi faktisk kan starte opp!

Visjon

«Sykkelglede for alle»

Oppstart, tidspunkter og oppmøtested

Vi starter opp tirsdag 5. mars kl. 17.30 til kl. 19.00 ved Fjelltun Skole, ved Paviljongen. Treningene videre blir hver tirsdag til samme tid og samme oppmøtested. Treningen starter og avsluttes på samme sted.  

Trenerteam

Jone Riskedal, Bjørnar Barka, Andre Eie, Arne Andre Vetrhus, Marcus Søyland, Andreas Rosså og Harald Bjørkhaug.

Alder

Vi ser for oss å kunne dekke trening fra de helt minste, rundt 4-5 år, til de er ungdommer. Barn i alderen 4 til 6 år må ha med en av foreldrene på trening.

Organisering

De fremmøtte blir delt opp i grupper etter alder, trenere blir fordelt på gruppene og sykkeltreningen blir lagt opp etter alder og nivå. Foreldre som ønsker å være med sine barn på trening uavhengig av alder er hjertelig velkomne.

Syklingen vil foregå i området rundt Fjelltun Skole, Jørpeland Ungdomsskole og Resahaugen Skole samt idrettsanlegget.

For informasjon rundt medlemsskap, forsikring og evt. sykkellisens, trykk her.

Utstyr

Det er ingen krav til utstyr utover egen sykkel, men på denne tiden av året er det nødvendig med refleksvest (eventuelt annen type refleks/synlig tøy) samt lykt fremme og bak.